jesteś: AktualnościPowiększ tekst: A

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dodano: 2017-09-04

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1 września 2017 w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych miała miejsce inauguracja roku szkolnego oraz otwarcie nowego obiektu przedszkola, związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Projekt pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”, umożliwia organizowanie w przedszkolu, w roku szkolnym 2017/2018, zajęć edukacyjnych o charakterze profilaktycznym, służących niwelowaniu problemów rozwojowych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i specjalistycznych zapobiegających specyficznym trudnościom w uczeniu się.

W bieżącym roku szkolnym, w ramach projektu, dla przedszkolaków zostaną zorganizowane następujące zajęcia:

- zajęcia wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej

- zajęcia wspomagające rozwój motoryki małej

- zajęcia wspomagające rozwój motoryki dużej

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia niwelujące zaburzenia psycho-ruchowe z elementami arteterapii

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami muzykoterapii.

Do wyżej wymienionych zajęć zostały zakupione środki dydaktyczne. Placówka została także wyposażona w  pomoce multimedialne.

            Projekt pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych”  umożliwił zwiększenie o 50 miejsc dla dzieci 3,4 – letnich. W związku z oddaniem do użytku nowego budynku przedszkola, 4 września 2017 roku, opieką przedszkolną zostało objętych 125 dzieci w wieku 3-6 lat, z czego 75 to dzieci w wieku 3-4 lat.

            Uroczystość inauguracji roku szkolnego rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Brenna, Pana Jerzego Pilcha, wiceprzewodniczącą Sejmiku Śląskiego, Panią Sylwię Cieślar oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych, Panią Bożenę Cyganik. Inaugurację rozpoczął przemówieniem Pan Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna, w którym przedstawił okoliczności, w jakich powstał projekt, etapy jego wdrażania oraz współpracę instytucji i osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Pan Wójt serdecznie podziękował wszystkim za zaangażowanie, wysiłek i współpracę. Następnie Pani Bożena Cyganik, Dyrektor Przedszkola, kolejno witając gości, składała podziękowała za współpracę, pomoc w osiąganiu celów statutowych przedszkola, a także realizację projektu rozbudowy i wyposażenia placówki. Władzom gminnym podziękowano za owocną współpracę, nakłady na oświatę umożliwiające utrzymanie placówek na wysokim poziomie, stworzenie możliwości zapewnienia w nich wysokiej jakości edukacji oraz traktowanie z powagą potrzeb środowiska szkolnego. 

            Władze Gminne, będące organem prowadzącym dla naszego przedszkola, reprezentowali Pan Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna oraz Pani Joanna Macura, Skarbnik Gminy Brenna. Przedstawicielem organu stanowiącego i kontrolnego samorządu województwa śląskiego była Wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego, Pani Sylwia Cieślar. Powiat reprezentowała  Radna,  Pani Danuta Wasilewska, a Radę Gminy Brenna, jej Przewodniczący, Pan Marcin Janasik. Radnym podziękowano za współpracę, za zrozumie i zainteresowanie potrzebami placówki oraz akceptację projektów i planów finansowych związanych z ich realizacją.

Na ręce Pani Sylwii Cieślar, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Śląskiego, złożone zostały podziękowania do Urzędu Marszałkowskiego na pozytywną ocenę projektu, zatwierdzenie go do realizacji i zapewnienie środków na jego wdrożenie pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

            W imieniu organu nadzorującego przedszkole wystąpiła Pani Agata Franek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Bielsku-Białej, która odczytała list gratulacyjny oraz życzenia dla całej społeczności, przekazane przez Pana Tomasza Kowalika, Dyrektora bielskiej Delegatury.

            Spośród pracowników Urzędu Gminy w uroczystości brali udział: Pani Monika Jankowska, przedstawiciel zespołu ds. funduszy zewnętrznych, skład którego tworzą również Panie: Katarzyna Ferfecka i Katarzyna Motyka, Pan Dariusz Jakubiec, Naczelnik Inwestycji i Infrastruktury i Pan Mariusz Nowak, Inspektor ds. Inwestycji Gminy Brenna, którzy zaangażowani byli w realizację projektu, czuwanie nad całością przedsięwzięcia i bezpośrednią współpracę z  przedszkolem w tym zakresie. Wśród pracowników Urzędu Gminy była również Pani  Olga Kowalik, Inspektor ds. oświaty, świadcząca placówce pomoc organizacyjną i merytoryczną.

            Na spotkaniu nie mogło też zabraknąć wykonawcy projektu, firmy Faktoria, której Prezesem jest Pan Henryk Szafarczyk, Członkami Zarządu: Pan Damian Masłowski i Marek Poręba, a kierownikiem budowy Pan Krystian Rassek. To dzięki nim, ich zaangażowaniu, rzetelności i terminowości, w dniu 1 września 2017 r., nową salę przedszkolną mogli napełnić dostojni goście, aby podziwiać efekty ich pracy. Firma Faktoria z Golasowic realizowała projekt architekta Pana Marka Ciućka, który stworzył nowoczesny obiekt, spełniający wysokie wymagania i standardy,  wkomponowany w istniejący budynek przedszkola.

            Wśród zaproszonych byli najbliżsi sąsiedzi, czyli instytucje zlokalizowane w budynku ośrodka zdrowia w Górkach Małych oraz partnerzy przedszkola, od lat współpracujący z placówką, poprzez świadczenie nieodpłatnych zajęć z zakresu profilaktyki, ochrony życia i zdrowia,  rozwoju czytelnictwa i kultury. Do nich należą: Pani Alfreda Owczarzy lekarz rodzinny, Panie pielęgniarki, stomatolog, Pani Iwona Szydłowska oraz Panie rehabilitantki z Zakładu Profilaktyki Leczniczej „Daja”.  Wśród partnerów przedszkola znaleźli się: Pani Małgorzata Cieślar z Biblioteki Gminnej w Górkach Małych, Pani Renata Ciemała-Sojka, Pełnomocnik Wójta Gminy Brenna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii, Pan Marcin Główczak, Członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich, Pan Mikołaj Żyła i Pani Edyta Maciejczyk dzielnicowi Gminy Brenna.

            Na otwarciu przedszkola obecni byli również przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Brenna, współpracujących z Przedszkolem Publicznym w Górkach Małych w zakresie organizacyjnym, merytorycznym, świadczenia pomocy społecznej i technicznej. Wśród obecnych była: Pani Maria Greń, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej, Pan Karol Niedźwiecki, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Pani Halina Gabzdyl-Pilch, Dyrektor Zespołu Szkół w Brennej, Pani Katarzyna Bobola, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brennej, Pani Katarzyna Macura, Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu, Pan Robert Rymorz, Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej,  Pana Tomasz Kawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

            Na inauguracji roku szkolnego nie mogło zabraknąć osób, dla których powstał nowy obiekt – rodziców i dzieci. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Rady Rodziców: Pan Szymon Madzia, Pani Iwona Bortel i Pani Anna Wymysło oraz rodzice naszych przedszkolaków, które zaprezentowały gościom program artystyczny, przygotowany przez nauczycielki: Panią Bożenę Łysek i Panią Bożenę Wieczorek.

            Uroczystość uświetnili swoją obecnością uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie i Wiśle pod kierunkiem Pani Teresy Zięba-Janasik, Kierownika sekcji instrumentów dętych i akompaniatora Pani Zuzanny Pradela. Na gitarze klasycznej zagrał Piotr Janasik, na saksofonie Maciej Rudecki, absolwenci naszego przedszkola, obecnie uczniowie II klasy Gimnazjum w Górkach Wielkich. Na flecie poprzecznym zagrały: Oliwia Wantulok, uczennica III klasy Gimnazjum w Cieszynie i  Anna Mszanik, uczennica III klasy II LO im. M. Kopernika, w Cieszynie.  Występy uczniów szkoły muzycznej oraz przedszkolaków zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności.

            Uroczystość została zakończona odczytaniem przez Romana Kluz, księdza proboszcza z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Brenna-Górki,  tekstu z Ewangelii Mateusza 7, 24-27 „Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce...” i komentarzem księdza do tekstu biblijnego, a następnie  wystąpieniem księdza proboszcza z Parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, Krzysztofa Pacyga. Ksiądz Pacyga zwrócił uwagę zgromadzonych, na trud wznoszenia „budowli ludzkiej”, odpowiedzialność dorosłych za powierzone im dzieci, mądrość wychowywania ich, aby w przyszłości, pełniąc różne role społeczne mogły uniknąć problemów. Na koniec wszyscy goście pomodlili się o bezpieczeństwo dla dzieci przebywających w przedszkolu, mądrość dla ich opiekunów i Boże błogosławieństwo w modlitwie „Ojcze nasz”.

            Po części oficjalnej uroczystości został zorganizowany poczęstunek dla gości w formie szwedzkiego stołu. Przysmaki przygotowane były przez pracowników przedszkolnej kuchni. Degustacji przekąsek towarzyszyły miłe rozmowy i podziękowania.

 

 

Dziękuję wszystkim za udział w uroczystości i współpracę z naszą placówką

                                                                                                 Bożena Cyganik – dyrektor przedszkola

 

Realizacja Projektu „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Źródło: www.brenna.org.pl 

 

Pobierz artykuł w formacie  
Udostępnij  
Drukuj artykuł  
 
Pozostałe informacje:
O budżecie gminy Brenna

O budżecie gminy Brenna

2018-02-05

Wywiad dla portalu www.ox.pl czytaj więcej »

Życzenia Swiąteczne

Życzenia Swiąteczne

2017-12-24

Obejrzyj Życzenia Świateczne czytaj więcej »

 
5. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce ponownie ze Złotą Kozicą!

5. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce ponownie ze Złotą Kozicą!

2017-11-28

5. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce po raz drugi z rzędu Najlepszym Biegiem Górskim w Stylu Anglosaskim w Polsce oraz trzecim w klasyfikacji generalnej! czytaj więcej »

Wręczono Srebrne Cieszynianki

Wręczono Srebrne Cieszynianki

2017-11-15

Decyzją Rady Gminy Brenna tegoroczny Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymała mieszkanka Brennej Krystyna Żyłka. czytaj więcej »

 
Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

2017-11-13

11 Listopada obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ten dzień przypomina nam o trudnych 123 latach, w czasie których nasza ojczyzna znajdowała się pod zaborami, wspominamy Tych, którzy w walce o wolną Polskę oddali swoje życie. czytaj więcej »

25 lat „Kotarzan”

25 lat „Kotarzan”

2017-10-23

W październiku Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca „Kotarzanie” świętowała 25-lecie swojego istnienia. Ktoś może powiedzieć, że to niewiele, bo są zespoły, które mają staż znacznie dłuższy - 50, 70 lat. Jednak przez ćwierć wieku można zrobić naprawdę wiele. To aż 25 lat wkładu zespołu w zachowanie dziedzictwa kulturowego Brennej i Górek, poprzez prezentację śpiewów, tańców, strojów oraz scenek rodzajowych naszego rodzaju. czytaj więcej »

 
Władze PZKol z wizytą w UG Brenna

Władze PZKol z wizytą w UG Brenna

2017-10-16

Środowisko kolarskie jest kolejnym, które dostrzegło ogromny potencjał Gminy Brenna, stąd wizyta przedstawicieli Polskiego Związku Kolarskiego na czele z prezesem Dariuszem Banaszkiem, a także byłych zasłużonych kolarzy szosowych m.in. Ryszarda Szurkowskiego w Urzędzie Gminy w Brennej. czytaj więcej »

Nagrody dla nauczycieli

Nagrody dla nauczycieli

2017-10-14

Niebawem przypada Święto Edukacji Narodowej nazywane również Dniem Nauczyciela. W związku z jego obchodami jak co roku podczas sesji Rady Gminy wręczone zostały Nagrody Wójta dla przedstawicieli grona pedagogicznego naszej gminy. czytaj więcej »

 
Pumptrack dla każdego!

Pumptrack dla każdego!

2017-09-12

Uwieńczeniem realizacji transgranicznego projektu unijnego, było uroczyste spotkanie w dniu 6 września 2017 r. mieszkańców pogranicza z Polski i Czech na nowopowstałym torze pumptrack w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. czytaj więcej »

2. Bieg na Bucze

2. Bieg na Bucze

2017-09-12

W drugi weekend września odbyła się kolejna edycja Biegu na Bucze. W czasie tegorocznej imprezy odbyły się również biegi dla dzieci i młodzieży, w których wystartowało ponad 70 osób. Rywalizacje młodych adeptów biegania odbyły się przed południem, dlatego wszyscy, z uczestnikami biegu głównego na czele, mogli kibicować młodym biegaczom. czytaj więcej »

 
XXVIII Dożynki Ekumeniczne

XXVIII Dożynki Ekumeniczne

2017-08-30

27 sierpnia 2017 r., w gminie Brenna odbyły się "XXVIII Dożynki Ekumeniczne". W tradycyjnym korowodzie uczestniczyło ponad 60 rolników i przedsiębiorców. Gazdami byli Państwo Karina i Zdzisław Zbijowscy z Górek Wielkich. czytaj więcej »

7. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

7. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

2017-08-23

Za nami kolejne Mistrzostwa Drwali Beskidzkich. Siódma odsłona rywalizacji zgromadziła na scenie Amfiteatru siedem dwuosobowych zespołów oraz mnóstwo publiczności, która co roku bacznie obserwuje ciekawe i efektowne zmagania. czytaj więcej »