WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA  NARODOWEGO

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

2013-02-25

W lutym bieżącego roku uczestniczyłem w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych i prowadzonych przez Akademię Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Oferta edukacyjna kursów ukierunkowana jest na uzyskanie wiedzy, poznania zasad i procedur związanych z wykonywaniem zadań obronnych w różnych stanach gotowości obronnej Państwa czytaj więcej »

Pokój niesie

Pokój niesie

2012-12-20

Betlejemskie Światełko zapłonęło dziś w cieszyńskim starostwie. Symboliczny płomień Staroście Jerzemu Nogowczykowi oraz Wicestaroście Jerzemu Pilchowi przekazali harcerze z cieszyńskiego hufca. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. czytaj więcej »

 
Opłatek z dyrektorami

Opłatek z dyrektorami

2012-12-20

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie na spotkaniu zgromadzili się dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, którzy podzielili się nie tylko opłatkiem,ale także życzeniami z posłami, władzami powiatu, radnymi, pracownikami wydziału edukacji starostwa. czytaj więcej »

W gwarze o Macierzy

W gwarze o Macierzy

2012-11-14

Konkursem Gwarowym Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie uczcił Święto Patrona Szkoły - Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Podczas uroczystej akademii uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet szkolnej społeczności. Wręczono także Honorową Odznakę ZSEG osobom zasłużonym. czytaj więcej »

 
Jedna z najlepszych w województwie

Jedna z najlepszych w województwie

2012-11-08

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie oficjalnie zostały oddane do użytku nowe sale wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i specjalistyczny, w których już od początku roku szkolnego odbywają się zajęcia. czytaj więcej »

Ćwiczenia obronne pod kryptonimem „DIAMENT 2012”

Ćwiczenia obronne pod kryptonimem „DIAMENT 2012”

2012-09-27

W dniu 27 września 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyły się Powiatowe Dwuszczeblowe Ćwiczenia Obronne pk. „DIAMENT 2012” pod kierunkiem Wicestarosty Jerzego Pilcha, z udziałem kadry kierowniczej starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Starostę Cieszyńskiego, a także przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży. czytaj więcej »

 
Warto obejrzeć

Warto obejrzeć

2012-09-12

W galerii Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „ Pogodna Jesień” w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy pt.: „Papierowy Świat”. Na wystawie prezentowane są prace mieszkańców Domu oraz mieszkańców Domov pro seniory z Czeskiego Cieszyna, wykonane w różnych technikach plastycznych z wykorzystaniem papieru tj: origami , wycinanka, quilling i papierowa wiklina. czytaj więcej »

Oddali hołd

Oddali hołd

2012-09-04

1 września 1939 zamiast dźwięku dzwonków w szkołach słychać było wybuchy i strzały. W 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Cieszynie uczczono Tych co o wolność walczyli i za wolność oddali życie. Podczas przemówienia na Placu Poniatowskiego Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Pilch podziękował weteranom za bohaterską postawę czytaj więcej »

 
Witaj szkoło

Witaj szkoło

2012-09-04

W Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie odbyła się uroczysta powiatowa inauguracja roku szkolnego 2012/2013, w której obok uczniów i nauczycieli, uczestniczyło wielu gości. Wśród nich znaleźli się: Posłowie na Sejm - Aleksandra Trybuś i Czesław Gluza, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie, delegatury Kuratorium w Bielsku-Białej oraz Rady Miasta w Skoczowie czytaj więcej »

Połączył ich szlachetny cel

Połączył ich szlachetny cel

2012-07-03

Drugi maraton pływacki na rzecz dzieci osieroconych przez podopiecznych cieszyńskiego Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty za nami. Ta wyjątkowa inicjatywa, zapoczątkowana w ubiegłym roku, zgromadziła w ostatnią sobotę 30 czerwca na krytym basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie dzieci, młodzież i dorosłych. czytaj więcej »

 
Integracja pod Tułem

Integracja pod Tułem

2012-06-25

W dniu 20 czerwca 2012r. w Cisownicy „Pod Tułem” odbyła się impreza integracyjna pn. SPORTOWY SZLAK w ramach Obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj więcej »

Wizyta starosty słupskiego

Wizyta starosty słupskiego

2012-06-19

Powiat Cieszyński odwiedziła delegacja partnerskiego powiatu słupskiego na czele ze Starostą Sławomirem Ziemianowiczem. W pierwszym dniu wizyty goście odwiedzili Szpital Śląski w Cieszynie. Uczestniczyli w imprezie sportowej Powiat bez Granic. Wzięli również udział w imprezach, które odbywały się podczas Święta Trzech Braci, w trakcie trwania którego na rynku pojawiło się także stoisko reklamujące powiat słupski. czytaj więcej »