jesteś: O mniePowiększ tekst: A

 

Data urodzenia: 16 listopad 1961 r.
 
Miejsce urodzenia:  Brenna.
 
Wykształcenie :  wyższe .
Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie.
Studia wyższe rozpocząłem na Akademii  Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra, inżyniera wydziału metalurgicznego.
 
Stan cywilny :  żonaty.
Po studiach w 1988r. wstąpiłem w związek małżeński z Urszulą Jaworską mieszkanką Brennej. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem cieszącym się dwójką dzieci – Darią 
i Kamilem – obecnie studiujących na uczelniach krakowskich.
 
Swoją karierę zawodową jako technolog rozpocząłem w Zakładzie Odlewniczym w Skoczowie. W trakcie pracy podnosiłem swoje kwalifikacje, rozpoczynając od technologa, następnie kierując grupą ludzi na stanowisku mistrza wydziału, a po trzech latach powierzono mi stanowisko kierownicze. 
 
W 1990 roku, w wyniku rozpoczętych przeobrażeń ustrojowych rozpocząłem działalność samorządową jako radny gminy Brenna. Od 1999 roku miałem zaszczyt reprezentować swoją Gminę jako radny powiatowy przez dwie kadencje.
 
Po dziewięciu latach pracy w Odlewni zaproponowano mi  pracę w zespole redakcyjnym Głosu Ziemi Cieszyńskiej – gazecie lokalnej wchodzącej w skład Prasy Beskidzkiej.
Zająłem się medialną obsługą firm i przedsiębiorstw, zapraszając i prezentując  ich ofertę handlową na łamach gazety. Praca ta pozwoliła mi poznać bogaty katalog rynku przedsiębiorczego i handlowego.
Zarząd Spółki, w której pracowałem po kilku latach zaproponował mi stanowisko dyrektora reklamy i marketingu rozszerzając zakres moich obowiązków o kolejną gazetę - Kronikę Beskidzką.  
 
W 2006 r. ponownie zostałem wybrany na radnego  powiatowego. W czteroletniej kadencji piastowałem stanowisko wice-przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego.
W 2010 roku po kolejnych wyborach samorządowych Rada Powiatu wybrała mnie na stanowisko wicestarosty Powiatu Cieszyńskiego. Wybór na to stanowisko wiązał się ze zmianą  pracy, dlatego też od 13 grudnia 2010 roku jestem pracownikiem urzędu Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 
 
 
Pobierz artykuł w formacie  
Udostępnij  
Drukuj artykuł